Thetford SR latch V2

€ 13,00

Thetford SR Latch Black

Geschikt voor LCD Line: N90, N97, N100, N104, N109, N112, N145, N150, N175, N180

Geschikt voor Deluxe Line: N80, N90, N97, N100, N104, N110, N108, N109, N112, N145 LED
Geschikt voor: N3080, N3090, N3097, N3100, N3104, N3108, N3112, N3145, N3150, N3170, N3175

Geschikt voor: N4080